Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Voicecode B.V. zijn de Nederland ICT Voorwaarden van toepassing. De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Download hier de Nederland ICT Voorwaarden.

Aanvullende gebruiksvoorwaarden

Samenstellers en uitgevers van informatie in de App en op de bijbehorende website www.rittenmeister.nl zijn zich volledig bewust van hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Niettemin kan Voicecode B.V. geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de ingevoerde en/of aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet beschikbaarheid van de website.

Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website.

Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Geen aansprakelijkheid van Voicecode B.V. bestaat indien schade ten gevolge van het gebruik van de App direct of indirect het gevolg is van het onjuist functioneren van Apple’s Appstore dan wel Google Play.

Voicecode B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de App of op de Website voorkomende gegevens, informatie, tools en andere vormen van gebruik.

Voicecode B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van data en/of gegevens.

Restitutie

Restitutie van de abonnementsgelden is niet mogelijk.

Auteursrechten

Voicecode B.V. behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot de applicaties en de op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's).

Behalve het downloaden en printen van uw persoonlijke gegevens, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Voicecode B.V., over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.